Investor relations

Finansiell information, aktieägarinformation, bolagsstyrningsdokument och andra regulatoriska publikationer

Opus strävar efter att bygga och upprätthålla en öppen och transparent relation med aktieägare, obligationsinnehavare och andra intressenter

Aktiekurs

Pressmeddelanden

22 januari 2020 | 13:00 CET
Underrättelse till obligationsinnehavare avseende ägarskifte i anledning av Ograi BidCo ABs förvärv av 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus Group AB (publ)
16 januari 2020 | 20:00 CET
Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma
03 januari 2020 | 08:00 CET
Opus förvärvar AutoEnginuity

Finansiell Kalender

18 februari 2020 - Bokslutskommuniké 2019


23 april 2020 - Årsredovisning 2019


12 maj 2020 - Delårsrapport Q1 2020


13 maj 2020 - Årsstämma 2020


18 augusti 2020 - Delårsrapport Q2 2020


17 november 2020 - Delårsrapport Q3 2020

IR-Kontakt

Lothar Geilen
Chief Executive (CEO)

Telefon: +46317483400

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +46317483493

Video

14 november 2019
Intervju med CEO Lothar Geilen (Q3 2019)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >