Investor relations

Finansiell information, aktieägarinformation, bolagsstyrningsdokument och andra regulatoriska publikationer

Opus strävar efter att bygga och upprätthålla en öppen och transparent relation med aktieägare, obligationsinnehavare och andra intressenter

Aktiekurs

Pressmeddelanden

15 februari 2019 | 14:00 CET
Bokslutskommuniké 2018
08 februari 2019 | 08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2018
24 januari 2019 | 08:30 CET
Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD

Finansiell Kalender

15 november 2018

Delårsrapport Q3 2018

15 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

25 april 2019

Årsredovisning 2018

14 maj 2019

Delårsrapport Q1 2019

16 maj 2019

Årsstämma 2019

IR-Kontakt

Lothar Geilen
Chief Executive (CEO)

Telefon: +46317483400

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +46317483493

Video

21 november 2018
Interview with CEO Lothar Geilen (Q3 2018)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?