Investor relations

Finansiell information, aktieägarinformation, bolagsstyrningsdokument och andra regulatoriska publikationer

Opus strävar efter att bygga och upprätthålla en öppen och transparent relation med aktieägare, obligationsinnehavare och andra intressenter

Aktiekurs

Pressmeddelanden

02 december 2019 | 07:30 CET
Styrelsen utvärderar erbjudandet från Ograi
14 november 2019 | 07:30 CET
Delårsrapport kvartal 3, 2019
06 november 2019 | 08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q3 2019 rapport

Finansiell Kalender

18 februari 2020 - Bokslutskommuniké 2019


23 april 2020 - Årsredovisning 2019


12 maj 2020 - Delårsrapport Q1 2020


13 maj 2020 - Årsstämma 2020


18 augusti 2020 - Delårsrapport Q2 2020


17 november 2020 - Delårsrapport Q3 2020

IR-Kontakt

Lothar Geilen
Chief Executive (CEO)

Telefon: +46317483400

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +46317483493

Video

14 november 2019
Intervju med CEO Lothar Geilen (Q3 2019)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >