Investor relations

Finansiell information, aktieägarinformation, bolagsstyrningsdokument och andra regulatoriska publikationer

Opus strävar efter att bygga och upprätthålla en öppen och transparent relation med aktieägare, obligationsinnehavare och andra intressenter

Aktiekurs

Pressmeddelanden

17 april 2019 | 08:30 CET
Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
15 april 2019 | 08:30 CET
Opus publicerar årsredovisning för 2018
15 april 2019 | 08:00 CET
Opus reviderar sina finansiella mål

Finansiell Kalender

14 maj 2019

Delårsrapport Q1 2019

16 maj 2019

Årsstämma 2019

16 augusti 2019

Delårsrapport Q2 2019

14 november 2019

Delårsrapport Q3 2019

IR-Kontakt

Lothar Geilen
Chief Executive (CEO)

Telefon: +46317483400

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +46317483493

Video

20 februari 2019
Interview with CEO Lothar Geilen (Year-end Report 2018)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >
;