Aktieägarinformation

Opus aktie är från den 2 juli 2013 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Opus aktie listades den 18 april 2006 på Aktietorget och den 4 september 2006 på Nasdaq OMX First North. Den 22 september, 2010, listades bolagets aktie på First North Premier.

Kortnamnet är OPUS och ISIN-koden är SE0001696683.

Aktiekapitalet i Opus uppgår till 5 806 365 SEK fördelat på totalt 290 318 246 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >