Aktieägare

Ägarförhållanden per den 31e januari 2020

Aktieägare Antal aktier Kapital och röster, %
Ograi BidCo AB 231,446,376 79,7%
Andra AP-Fonden 20,053,189 6,9%
BNY Mellon SA/NV 3,328,567 1,1%
Ranvik Industrier AB*  3,000,000 1,0%
Carl Erik Norman 2,500,000 0,9%
Avanza Pension 2,268,875 0,8%
Anders Gunnarsson Björkman 1,688,726 0,6%
BNY Mellon NA 1,455,565 0,5%
Handelsbanken Sverige Index, Criteria 1,384,309 0,5%
CBNY-National Financial Services 981,069 0,3%
Deltotal 268,106 676 92,3%
Övriga ägare 22,211 570 7,7%
Totalt 290,318,246 100.0%

* via kapitalförsäkring hos Avanza Pension

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >