Aktieägare

Ägarförhållanden per den 31e mars 2019

Aktieägare Antal aktier Kapital och röster, %
RWC Asset Management 57,778,150 19.9%
Magnus Greko och Jörgen Hentschel* 42,348,969 14.6%
Lothar Geilen 19,628,132 6.8%
Andra AP-Fonden 18,621,167 6.4%
Henrik Wagner Jørgensen 10,180,780 3.5%
Avanza Pension 8,887,773 3.1%
Dimensional Fund Advisors 8,608,083 3.0%
Deutsche Bank AG, W8IMY 8,294,916 2.9%
Rickard Andersson 8,289,726 2.9%
State Street Bank & Trust Company, Boston 3,400,000 1.2%
Deltotal 186,037,696 64.1%
Övriga ägare 104,280,550 35.9%
Totalt 290,318,246 100.0%

* Privat och via bolag

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >