Aktiekapital

Aktiekapitalet i Opus uppgår till 5 806 365 SEK fördelat på totalt 290 318 246 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

År Transaktion Förändring aktiekapital Aktiekapital Förändring antal aktier Antal aktier
2017 Optionsinlösen av optionsprogram 32 126 5 806 365 1 606 287 290 318 256
2015 Optionsinlösen av optionsprogram  38 971 5 774 239 1 948 528 288 711 959
2015 Apportemission riktad till säljarna av Drew Technologies 109 414 5 735 269 5 470 744 286 763 431
2015 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 562 585 5 625 854 28 129 268 281 292 687
2014 Optionsinlösen av optionsprogram  34 672 5 063 268 1 733 642 253 163 419
2013 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 359 185 5 028 595 17 959 269 251 429 777
2013 Optionsinlösen av optionsprogram  35 921 4 669 410 1 796 053 233 470 508
2012 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 772 248 4 633 489 38 612 409 231 674 455
2008 Nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Opus 1 755 110 3 861 241 87 755 475 193 062 046
2008 Nyemission riktad till institutionella och professionella investerare 422 500 2 106 131 21 125 000 105 306 571
2008 Nyemission riktad till säljarna av SysTech International och TriLen 400 000 1 683 631 20 000 000 84 181 571
2007 Nyemission riktad till ett antal privata investerare 60 000 1 283 631 3 000 000 64 181 571
2007 Apportemission riktad till säljarna av EWJ-koncernen 126 718 1 223 631 6 335 892 61 181 571
2006 Nyemission riktad till ett antal privata investerare i samband med listbytet från Aktietorget till First North 60 000 1 096 914 3 000 000 54 845 679
2006 Nyemission riktad till aktieägarna i Yield AB och allmänheten i samband med noteringen på Aktietorget 246 914 1 036 914 12 345 679 51 845 679
2006 Split 50:1 - 790 000 38 710 000 39 500 000
2006 Nyemission riktad till Yield AB 40 000 790 000 40 000 790 000
2005 Nyemission riktad till ett antal privata investerare 70 600 750 000 70 600 750 000
2004 Split 100:1 - 679 400 672 606 679 400
2003 Nyemission riktat till ett antal privata investerare 179 400 679 400 1 794 6 794
1998 Fondemission 300 000 500 000 3 000 5 000
1996 Fondemission 150 000 200 000 1 500 2 000
1990 Bolagets bildande 50 000 50 000 500 500

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >