Optionsprogram

Opus har två utestående optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget. Vid fullt utnyttjande av Opus optionsprogram uppgår utspädningseffekten till maximalt 11 500 000 aktier eller 3,8% av aktiekapitalet och antalet röster.

Optionsprogram 2016

Bolaget beslutade vid årsstämman den 19 maj 2016 att emittera 5 500 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2016) berättigade till teckning av sammanlagt 5 500 000 aktier och till en teckningskurs om 5,46 kronor per aktie. Nyteckning av aktier kan ske till den 15 februari 2020.

Optionsprogram 2018

Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 maj 2018 att emittera 6 000 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2018) berättigade till teckning av sammanlagt 6 000 000 aktier och till en teckningskurs om 8,57 kronor per aktie. Nyteckning av aktier kan ske under tiden 1 juni 2022 till den 30 juni 2022.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >