Optionsprogram

Opus har två utestående optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget. Vid fullt utnyttjande av Opus optionsprogram uppgår utspädningseffekten till maximalt 11 500 000 aktier eller 3,8% av aktiekapitalet och antalet röster.

Optionsprogram 2016

Bolaget beslutade vid årsstämman den 19 maj 2016 att emittera 5 500 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2016) berättigade till teckning av sammanlagt 5 500 000 aktier och till en teckningskurs om 5,46 kronor per aktie. Nyteckning av aktier kan ske under tiden 1 juli 2019 till den 15 augusti 2019.

Optionsprogram 2018

Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 maj 2018 att emittera 6 000 000 teckningsoptioner (Optionsprogram 2018) berättigade till teckning av sammanlagt 6 000 000 aktier och till en teckningskurs om 8,57 kronor per aktie. Nyteckning av aktier kan ske under tiden 1 juni 2022 till den 30 juni 2022.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >