Årsstämma 2020

Årsstämman för Opus Group AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 13 maj, 2020, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Valberedning
Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra det senast den 31 januari 2020 via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen:

Opus Group AB
Att: Valberedningen
Basargatan 10
411 10 Göteborg

För mer information

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations

Email: helene.carlson@opus.se
Tel: +46 31 748 34 93

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >