Finansiella Mål

5 - 10 %
årlig omsättningstillväxt
Genomsnittlig organisk och fövärvsrelaterad tillväxt under en 3-årsperiod (3-års CAGR)
15%
EBITA-marginal
3.0
Nettoskuld / EBITDA skall inta överstiga 3.0
Nettoskuld / EBITDA exklusive IFRS16-effekter. Nettoskuld / EBITDA kan temporärt överstiga 3.0 om en attraktiv investeringsmöjlighet uppkommer.

Net debt may exceed 3 times EBITDA temporarily, for example if an attractive investment opportunity arises, or if expected EBITDA from new projects will only materialize in a later period.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >