2012 Pressmeddelanden

19 december 2012
10:10 CET
Ny CFO för Opus Group
10 december 2012
15:30 CET
Ny VD för Opus Bilprovning
05 december 2012
08:50 CET
Valberedning inför årsstämma 2013
15 oktober 2012
09:40 CEST
Opus Groups nyemission fulltecknad
28 september 2012
09:40 CEST
Systech har tilldelats ett bilprovningskontrakt av staten Louisiana
24 september 2012
11:53 CEST
Opus Groups styrelse
14 september 2012
07:55 CEST
Opus Groups styrelse beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
12 september 2012
09:46 CEST
ESP vinner utrustnings- och servicekontrakt i Mexiko
06 september 2012
14:51 CEST
Kommuniké från extra bolagsstämma 2012
17 augusti 2012
12:05 CEST
Opus Group lämnar uppdaterad information inför förestående företrädesemission
17 augusti 2012
12:00 CEST
ÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OPUS GROUP
13 juli 2012
10:43 CEST
10 000 INSPEKTIONER UNDER FÖRSTA VECKAN NÄR SYSTECH STARTAR I WISCONSIN
09 juli 2012
07:01 CEST
Opus Group förvärvar en betydande del av Bilprovningen
25 maj 2012
07:45 CEST
Kommuniké från årsstämma 2012
24 maj 2012
09:03 CEST
Delårsrapport jan - mars 2012
27 april 2012
16:48 CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ) - uppdatering
26 april 2012
19:52 CEST
Årsredovisning för 2011 publicerad
26 april 2012
16:33 CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)
25 april 2012
14:24 CEST
Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist föreslås till nya styrelseledamöter i Opus Prodox AB (publ)
18 april 2012
09:47 CEST
Systech tecknar bilprovningskontrakt med staten North Carolina
30 mars 2012
15:00 CEST
Opus omstrukturerar moderbolagets verksamhet till nytt dotterbolag inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012
26 mars 2012
12:00 CEST
Opus utser Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirman Vinge KB som rådgivare i noteringsprocessen inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012
23 februari 2012
12:14 CET
J&B Maskinteknik förvärvar verksamheten i Alfa Maskinteknik
22 februari 2012
09:03 CET
Opus avser ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012 och antar nya finansiella mål
22 februari 2012
09:00 CET
Bokslutskommuniké (jan – dec 2011)
10 februari 2012
10:00 CET
Ändrat datum för bokslutskommuniké 2011
26 januari 2012
00:28 CET
Opus slutför förvärvet av ESP Inc. i USA

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >