2013 Pressmeddelanden

27 december 2013
08:00 CET
Opus Groups nyemission övertecknad
19 december 2013
10:00 CET
Opus Group byter lista till Mid Cap
10 december 2013
13:00 CET
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende emission av företagsobligation
06 december 2013
11:30 CET
Valberedning inför årsstämma 2014
29 november 2013
13:00 CET
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende företrädesemission
28 november 2013
17:00 CET
Kommuniké från extra bolagsstämma 2013
26 november 2013
08:30 CET
Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen
22 november 2013
08:35 CET
Delårsrapport januari – september 2013
13 november 2013
16:00 CET
Opus Group har emitterat en obligation om 200 MSEK på den svenska obligationsmarknaden som en del av finansieringen av förvärvet av Envirotest
06 november 2013
10:30 CET
Välkommen till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
06 november 2013
10:30 CET
Notice of Extraordinary General Meeting in Opus Group AB (publ)
06 november 2013
10:00 CET
Opus Group tecknar avtal om att förvärva Envirotest och blir marknadsledande inom bilprovning i USA samt genomför företrädesemission
05 november 2013
09:00 CET
Opus Group förhandlar om väsentligt förvärv
17 oktober 2013
13:45 CEST
Opus Group AB (publ) återbetalar säljarrevers från AB Svensk Bilprovning
09 oktober 2013
16:00 CEST
Opus Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat en obligation om 200 MSEK på den svenska obligationsmarknaden
02 oktober 2013
08:30 CEST
Opus Group undersöker möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation
17 september 2013
07:45 CEST
Optionsinlösen i Opus Group AB
23 augusti 2013
08:00 CEST
Delårsrapport (januari – juni 2013)
19 juli 2013
08:30 CEST
Opus Groups dotterbolag Systech International har tilldelats ett sjuårigt bilprovningskontrakt av delstaten Virginia
28 juni 2013
08:00 CEST
Opus Group AB (publ) har godkänts för börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm
24 maj 2013
07:45 CEST
Kommuniké från årsstämma 2013
23 maj 2013
07:55 CEST
Stark tillväxt i första kvartalet och vinst av bilprovningskontrakt i New York State
21 maj 2013
07:45 CEST
Lothar Geilen väljs in i CITA Bureau Permanent
08 maj 2013
16:30 CEST
Årsredovisning för 2012 publicerad
07 maj 2013
07:45 CEST
Systech International och Environmental Systems Products (ESP) går samman för att bilda Opus Inspection
24 april 2013
11:00 CEST
VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)
22 mars 2013
10:00 CET
Sammanslagning av verksamhet inom den svenska utrustningsdivisionen
05 mars 2013
08:45 CET
Opus Groups dotterbolag Systech vinner upphandling för att bedriva delstaten New Yorks bilprovningsprogram (NYVIP)
21 februari 2013
10:00 CET
Opus Group: Bokslutskommuniké (Januari – december 2012)
18 januari 2013
13:56 CET
Opus Groups dotterbolag Opus Equipment erhåller order från BMW

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >