2016 Pressmeddelanden

08 december 2016
18:45 CET
Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna
02 december 2016
08:30 CET
Opus Inspection tilldelades inte det nya bilprovningsprogrammet i Missouri
29 november 2016
08:30 CET
Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch
18 november 2016
13:32 CET
Delårsrapport (januari – september 2016)
18 november 2016
12:30 CET
Korrigering av enskild post i jämförelsetalen i kassaflödesanalysen i Q3-rapporten
18 november 2016
08:30 CET
Delårsrapport (januari – september 2016)
09 november 2016
15:00 CET
Valberedning inför årsstämma 2017
02 november 2016
09:30 CET
Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch
14 september 2016
08:30 CEST
Opus Inspection förvärvar FASTLIGN®
08 september 2016
08:30 CEST
Drew Tech startar fordonstjänster inom Remote Assistance Programming (RAP)
01 september 2016
08:30 CEST
Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Chile
19 augusti 2016
08:30 CEST
EBITDA-tillväxt om 23,3 procent och stärkta marginaler
26 juli 2016
08:30 CEST
Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Lahore i Pakistan
30 juni 2016
11:00 CEST
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseendeemission av företagsobligation
20 maj 2016
08:30 CEST
Kommuniké från årsstämma 2016
19 maj 2016
13:15 CEST
Opus Group emitterar 5-årigt icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor
12 maj 2016
08:30 CEST
EBITDA-tillväxt om 20,7 procent under kvartalet
02 maj 2016
10:00 CEST
Opus Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport
28 april 2016
19:00 CEST
Opus Group publicerar årsredovisning för 2015
19 april 2016
14:50 CEST
Förtydligande avseende pressmeddelande den 18 april
19 april 2016
08:30 CEST
VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)
18 april 2016
08:30 CEST
Riksdagen har röstat emot Transportstyrelsens förslag
12 april 2016
08:30 CEST
Trafikutskottet framför att regeringen inte bör införliva EU-direktivet enligt Transportstyrelsens förslag
18 februari 2016
08:30 CET
Tillväxt och EBITDA-marginal för 2015 överstiger målen och förbättrade kassaflöden från den löpande verksamheten

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >