2018 Pressmeddelanden

15 november 2018
08:30 CET
Delårsrapport (januari - september 2018)
08 november 2018
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q3 2018 rapport
01 november 2018
08:30 CET
Valberedning inför årsstämma 2019
17 augusti 2018
08:30 CEST
Halvårsrapport (januari-juni 2018)
10 augusti 2018
08:30 CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q2 2018 rapport
26 juli 2018
08:30 CEST
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende emission av företagsobligation
29 maj 2018
20:00 CEST
Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina
28 maj 2018
15:30 CEST
Opus förtidsinlöser sina seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen
24 maj 2018
14:45 CEST
Opus emitterar obligationer om 500 MSEK
18 maj 2018
08:30 CEST
Kommuniké från årsstämma 2018
16 maj 2018
14:35 CEST
Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018
15 maj 2018
08:30 CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2018
11 maj 2018
08:30 CEST
Opus vinner ny upphandling i Chile
07 maj 2018
08:30 CEST
Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation
04 maj 2018
08:30 CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport
25 april 2018
08:30 CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2017
18 april 2018
12:09 CEST
Rättelse: Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
18 april 2018
08:30 CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
02 mars 2018
08:30 CET
Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA
16 februari 2018
08:30 CET
Bokslutskommuniké 2017
14 februari 2018
13:57 CET
Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017
09 februari 2018
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017
01 februari 2018
08:30 CET
Opus slutför förvärv av Gordon-Darby
26 januari 2018
08:30 CET
Opus förvärvar amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby
12 januari 2018
08:30 CET
Opus vinner ny upphandling i Chile
05 januari 2018
08:30 CET
Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey
03 januari 2018
08:30 CET
Opus bildar ny division för att adressera ökad fordonskomplexitet

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >