2019 Press releases

15 februari 2019
14:00 CET
Bokslutskommuniké 2018
08 februari 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2018
24 januari 2019
08:30 CET
Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD
14 januari 2019
08:30 CET
Förlängt besiktningskontrakt i Indiana
04 januari 2019
11:00 CET
Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?