2019 Pressmeddelanden

20 december 2019
07:30 CET
Uttalande från styrelsen för Opus med anledning av det höjda erbjudandet från Ograi, samt uppdatering rörande resultatförväntningar
02 december 2019
07:30 CET
Styrelsen utvärderar erbjudandet från Ograi
14 november 2019
07:30 CET
Delårsrapport kvartal 3, 2019
06 november 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q3 2019 rapport
03 november 2019
21:44 CET
Opus utser ny President, Vehicle Inspection U.S.
16 oktober 2019
08:30 CEST
Valberedning inför årsstämma 2020
27 augusti 2019
07:30 CEST
Koncession i Buenos Aires cancellerad
16 augusti 2019
07:30 CEST
Delårsrapport kvartal 2, 2019
09 augusti 2019
08:30 CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q2 2019 rapport
16 maj 2019
21:00 CEST
Kommuniké från årsstämma 2019
14 maj 2019
08:30 CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2019
03 maj 2019
08:30 CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q1 2019 rapport
17 april 2019
08:30 CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
15 april 2019
08:30 CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2018
15 april 2019
08:00 CEST
Opus reviderar sina finansiella mål
29 mars 2019
08:30 CET
Opus dotterbolag undertecknar bilprovningskontrakt med New Hampshire
28 mars 2019
08:30 CET
Ny HR-direktör för att stödja Opus globala expansion
15 februari 2019
14:00 CET
Bokslutskommuniké 2018
08 februari 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2018
24 januari 2019
08:30 CET
Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD
14 januari 2019
08:30 CET
Förlängt besiktningskontrakt i Indiana
04 januari 2019
11:00 CET
Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >