2019 Press releases

27 augusti 2019
07:30 CEST
Koncession i Buenos Aires cancellerad
16 augusti 2019
07:30 CEST
Delårsrapport kvartal 2, 2019
09 augusti 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q2 2019 rapport
16 maj 2019
21:00 CET
Kommuniké från årsstämma 2019
14 maj 2019
08:30 CET
Delårsrapport kvartal 1, 2019
03 maj 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q1 2019 rapport
17 april 2019
08:30 CET
Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
15 april 2019
08:30 CET
Opus publicerar årsredovisning för 2018
15 april 2019
08:00 CET
Opus reviderar sina finansiella mål
29 mars 2019
08:30 CET
Opus dotterbolag undertecknar bilprovningskontrakt med New Hampshire
28 mars 2019
08:30 CET
Ny HR-direktör för att stödja Opus globala expansion
15 februari 2019
14:00 CET
Bokslutskommuniké 2018
08 februari 2019
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2018
24 januari 2019
08:30 CET
Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD
14 januari 2019
08:30 CET
Förlängt besiktningskontrakt i Indiana
04 januari 2019
11:00 CET
Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >