2020 Pressmeddelanden

22 januari 2020
13:00 CET
Underrättelse till obligationsinnehavare avseende ägarskifte i anledning av Ograi BidCo ABs förvärv av 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus Group AB (publ)
16 januari 2020
20:00 CET
Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma
03 januari 2020
08:00 CET
Opus förvärvar AutoEnginuity

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >