2020 Pressmeddelanden

24 juni 2020
07:40 CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
24 juni 2020
07:30 CEST
Valberedningen för Opus föreslår förändringar i styrelsen
13 maj 2020
20:00 CEST
Kommuniké från årsstämma 2020
12 maj 2020
07:30 CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2020
30 april 2020
20:00 CEST
Kontraktstilldelning i Arizona
22 april 2020
18:30 CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2019
22 april 2020
07:30 CEST
Opus reviderar sina finansiella mål 2020
20 april 2020
13:00 CEST
Opus löser in utestående 2018/2022 500 MSEK obligationer
14 april 2020
20:30 CEST
Kallelse till årsstämma i Opus Group AB (publ)
08 april 2020
08:20 CEST
Rättelse: Negativa effekter av Covid-19 för Opus
08 april 2020
07:30 CEST
Negativa effekter av Covid-19 för Opus
06 april 2020
17:00 CEST
Utfall av återköpserbjudandet och resultat i det skriftliga förfarandet avseende Opus 2018/2022 500 MSEK obligation
02 april 2020
16:00 CEST
Opus refinansierar alla utestående lån
01 april 2020
07:30 CEST
Opus tar upp lån under finansieringsavtal med Ares Management
31 mars 2020
18:00 CEST
Ändring av antalet aktier och röster i Opus Group AB (publ)
23 mars 2020
17:00 CET
Opus offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2022 500 MSEK obligation och påkallar skriftligt förfarande för att ändra villkoren för obligationerna
20 februari 2020
13:00 CET
Kommuniké från extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020
18 februari 2020
07:30 CET
Bokslutskommuniké 2019
12 februari 2020
07:30 CET
Ograi BidCo AB:s förslag till extra bolagsstämman i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020
11 februari 2020
08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2019
29 januari 2020
08:30 CET
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
22 januari 2020
13:00 CET
Underrättelse till obligationsinnehavare avseende ägarskifte i anledning av Ograi BidCo ABs förvärv av 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus Group AB (publ)
16 januari 2020
20:00 CET
Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma
03 januari 2020
08:00 CET
Opus förvärvar AutoEnginuity

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >