Träffa Opus personal

Vi har cirka 2,600 anställda i hela världen, inklusive besiktningstekniker, stationschefer, programutvecklare, kvalitetssäkringsansvariga, ekonomi- och administrationspersonal.

Programchef i USA

Stephen ansvarar för Tennessees bilprovningsprogram, som besiktigar ungefär 1,6 miljoner fordon per år.

Besiktningstekniker i USA

Ted är besiktningstekniker i Ohio, där han utvärderar fordonsutsläpp i E-Check-programmet.

Gruppchef för programutveckling i USA

Mala leder en teknikutvecklingsgrupp i Tucson, Arizona.

Stationschef i Latinamerika

Nicolás ansvarar för en besiktningsstation med sex testlinjer i Córdoba i Argentina.

Stationschef i Sverige

Emma ansvarar för två stationer nära Stockholm: en som besiktigar lastbilar, bussar och husvagnar – och en annan som besiktigar bilar.

Revisorsassistent i USA

Claire arbetar på ekonomiavdelningen i East Granby, Connecticut.

Kvalitets- och miljöansvarig i Sverige

Thomas ansvarar för kvalitets- och miljösystem, standarder och certifieringar för företaget.

Besiktningstekniker i Sverige

Roger besiktigar bilar, motorcyklar och tunga lastbilar vid en station i norra Sverige. Han utbildar också nya besiktningstekniker.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >