SENASTE FRÅN OPUS

Nyheter, insikter och de senaste uppdateringarna

De senaste nyheterna och uppdateringarna om Opus, dess verksamhet och sektorerna bilprovning och support av avancerade fordon.

Aktuell artikel

03 mars 2020

Opus öppnar ny station i Arica, Chile

Opus utökar sitt stationsnätverk i Chile och öppnar en ny besiktningsstation i norra provinsen Arica.

Fler artiklar

NEWS | 06 januari 2020
06 januari 2020
AutoEnginuity går samman med Opus IVS

Opus IVS har utökat sitt tjänsteerbjudande på de amerikanska marknaderna för diagnostik- och krockskadereparationer, i och med förvärvet av AutoEnginuity, ett ledande företag inom fordonsdiagnostik med täckning för många bilmärken.

NEWS | 19 december 2019
19 december 2019
Opus vinner kontrakt för utsläppstestningsprogram i Cache County, Utah

Opus Inspection, Inc. (Opus) vann ett nytt kontrakt för mätning av fordonsutsläpp med Bear River Health Department i Cache County i delstaten Utah. Den 4-åriga kontraktstiden börjar 1 oktober 2020 med en möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

NEWS | 10 december 2019
10 december 2019
CITA Central- och Sydamerikamöte

Ledare från den latinamerikanska bilprovningsindustrin samlades 4-5 december i Santiago, Chile för CITAs regionala Advisory Group för Central- och Sydamerika, organiserad av Opus.

NEWS | 22 november 2019
22 november 2019
Opus RSE mäter utsläpp i Berlin – visat på tyska tv-nyheterna

Opus Remote Sensing Europe (Opus RSE) hjälper Berlins myndigheter att mäta hur mycket föroreningar fordon släpper ut under verkliga körförhållanden - i ett projekt som man rapporterar om på den tyska TV-nyhetskanalen ProSieben Newstime.

NEWS | 18 november 2019
18 november 2019
Opus tar självbetjäning av utsläppsmätning till Washington

Bilförare i Washington D.C. kan nu själva utföra sina egna utsläppstester 24 timmar om dygnet tack vare en ny självbetjäningskiosk utvecklad av Opus för stadens Department of Motor Vehicles (DMV).

NEWS | 05 november 2019
05 november 2019
Drew Technologies, Autologic och Bluelink går ihop och blir Opus IVS

Opusägda bolagen Drew Technologies, Autologic och Bluelink Diagnostic Solutions går samman till en enda verksamhet, kallad Opus IVS, med fokus på att hjälpa oberoende bilverkstäder att reparera de mest komplexa fordon runt om i världen.

Pressmeddelanden

02 april 2020 | 16:00 CEST
Opus refinansierar alla utestående lån

Opus har idag, genom Ares Management Limited, erhållit den nya finansieringen bestående av lån om 250 MUSD (cirka 2 500 MSEK) respektive cirka 646 MSEK som beskrivits i Opus pressmeddelande den 1 april 2020. Lånet har en löptid om 7 år och löper med en variabel räntemarginal som är beroende av vissa finansiella nyckeltal.

01 april 2020 | 07:30 CEST
Opus tar upp lån under finansieringsavtal med Ares Management

Opus har ingått ett nytt finansieringsavtal med fonder förvaltade eller rådgivna av Ares Management Limited och dess dotterbolag med möjlighet att ta upp lån om 250 MUSD (cirka 2 500 MSEK) respektive cirka 646 MSEK samt en revolverande kreditfacilitet om 200 MSEK. 

31 mars 2020 | 18:00 CEST
Ändring av antalet aktier och röster i Opus Group AB (publ)

Per den 31 mars 2020 uppgår det totala antalet aktier och röster i Opus Group AB (publ) till 291 574 201. Samtliga aktier är stamaktier och bolaget innehar inga egna aktier. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av optionsinlösen under Optionsprogram 2016:1, varigenom totalt 1 255 955 optioner utnyttjades för motsvarande antal aktier. 

23 mars 2020 | 17:00 CET
Opus offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2022 500 MSEK obligation och påkallar skriftligt förfarande för att ändra villkoren för obligationerna

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).  

20 februari 2020 | 13:00 CET
Kommuniké från extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020

Den 20 februari 2020 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr. 556390 6063. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

18 februari 2020 | 07:30 CET
Bokslutskommuniké 2019

12 februari 2020 | 07:30 CET
Ograi BidCo AB:s förslag till extra bolagsstämman i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020

11 februari 2020 | 08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2019

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2019 tisdagen den 18 februari 2020 kl. 07:30. CEO Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00.

29 januari 2020 | 08:30 CET
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 09:00 hos Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 08:30.

22 januari 2020 | 13:00 CET
Underrättelse till obligationsinnehavare avseende ägarskifte i anledning av Ograi BidCo ABs förvärv av 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus Group AB (publ)

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >