SENASTE FRÅN OPUS

Nyheter, insikter och de senaste uppdateringarna

De senaste nyheterna och uppdateringarna om Opus, dess verksamhet och sektorerna bilprovning och support av avancerade fordon.

Aktuell artikel

06 januari 2020

AutoEnginuity går samman med Opus IVS

Opus IVS har utökat sitt tjänsteerbjudande på de amerikanska marknaderna för diagnostik- och krockskadereparationer, i och med förvärvet av AutoEnginuity, ett ledande företag inom fordonsdiagnostik med täckning för många bilmärken.

Fler artiklar

NEWS | 19 december 2019
19 december 2019
Opus vinner kontrakt för utsläppstestningsprogram i Cache County, Utah

Opus Inspection, Inc. (Opus) vann ett nytt kontrakt för mätning av fordonsutsläpp med Bear River Health Department i Cache County i delstaten Utah. Den 4-åriga kontraktstiden börjar 1 oktober 2020 med en möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

NEWS | 10 december 2019
10 december 2019
CITA Central- och Sydamerikamöte

Ledare från den latinamerikanska bilprovningsindustrin samlades 4-5 december i Santiago, Chile för CITAs regionala Advisory Group för Central- och Sydamerika, organiserad av Opus.

NEWS | 22 november 2019
22 november 2019
Opus RSE mäter utsläpp i Berlin – visat på tyska tv-nyheterna

Opus Remote Sensing Europe (Opus RSE) hjälper Berlins myndigheter att mäta hur mycket föroreningar fordon släpper ut under verkliga körförhållanden - i ett projekt som man rapporterar om på den tyska TV-nyhetskanalen ProSieben Newstime.

NEWS | 18 november 2019
18 november 2019
Opus tar självbetjäning av utsläppsmätning till Washington

Bilförare i Washington D.C. kan nu själva utföra sina egna utsläppstester 24 timmar om dygnet tack vare en ny självbetjäningskiosk utvecklad av Opus för stadens Department of Motor Vehicles (DMV).

NEWS | 05 november 2019
05 november 2019
Drew Technologies, Autologic och Bluelink går ihop och blir Opus IVS

Opusägda bolagen Drew Technologies, Autologic och Bluelink Diagnostic Solutions går samman till en enda verksamhet, kallad Opus IVS, med fokus på att hjälpa oberoende bilverkstäder att reparera de mest komplexa fordon runt om i världen.

NEWS | 04 november 2019
04 november 2019
Ny ledare för Opus amerikanska bilprovningsverksamhet

Opus har utsett Andy McIntosh till President, Vehicle Inspection U.S. Hans fokus kommer vara på affärsutveckling och innovation på vår största marknad, USA.

Pressmeddelanden

16 januari 2020 | 20:00 CET
Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma

03 januari 2020 | 08:00 CET
Opus förvärvar AutoEnginuity

Den 2 januari 2020 förvärvade Drew Technologies, Inc., som ingår i Opus IVS-division, USA-baserade AutoEnginuity, LLC för en köpeskilling om cirka 20 MUSD (cirka 187 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Alla villkor för genomförande av förvärvet av AutoEnginuity har uppfyllts.  

20 december 2019 | 07:30 CET
Uttalande från styrelsen för Opus med anledning av det höjda erbjudandet från Ograi, samt uppdatering rörande resultatförväntningar

  • Styrelsen bedömer enhälligt att det höjda erbjudandet från Ograi om 8,50 kronor per aktie – även om det inte reflekterar det fullständiga långsiktiga fundamentala värdet i Opus – är skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv och rekommenderar därför aktieägarna i Opus att acceptera erbjudandet.
  • Opus EBITA för fjärde kvartalet 2019 kommer att vara lägre än marknadens nuvarande förväntningar. Som en följd av fortsatta tillväxtinitiativ, som temporärt kommer att påverka resultatet, förväntas EBITA för fjärde kvartalet 2019 inom divisionen Vehicle Inspection att vara i linje med EBITA för fjärde kvartalet 2018 och EBITA för fjärde kvartalet 2019 inom divisionen Intelligent Vehicle Support att vara i linje med tredje kvartalet 2019. Resultateffekterna under fjärde kvartalet 2019 är tillfälliga och ändrar inte styrelsens syn på Opus förmåga att skapa aktieägarvärde på medellång till lång sikt.

02 december 2019 | 07:30 CET
Styrelsen utvärderar erbjudandet från Ograi

Searchlight Capital Partners och Lothar Geilen, genom Ograi BidCo AB, har idag offentliggjort ett kontant erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (“Opus”) att överlåta samtliga aktier i Opus till Ograi BidCo AB mot ett kontant vederlag om 7,75 kronor per aktie (“Erbjudandet”).

14 november 2019 | 07:30 CET
Delårsrapport kvartal 3, 2019

06 november 2019 | 08:30 CET
Inbjudan till presentation av Opus Q3 2019 rapport

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 14 november 2019 kl. 07:30. CEO Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00.

03 november 2019 | 21:44 CET
Opus utser ny President, Vehicle Inspection U.S.

Opus kan med tillfredsställelse meddela att vi har utsett Andy McIntosh till President för  bolagets amerikanska bilprovningsverksamhet.

16 oktober 2019 | 08:30 CEST
Valberedning inför årsstämma 2020

27 augusti 2019 | 07:30 CEST
Koncession i Buenos Aires cancellerad

En domstol i Argentina har cancellerat en bilprovningskoncession som tilldelats Inspecentro S.A. i Buenos Aires (Inspecentro Buenos Aires), ett företag där Opus via avtal hade tagit över kontrollen. Eftersom Inspecentro Buenos Aires ännu inte har påbörjat verksamheten påverkas inte Opus intäkter i Argentina. En nedskrivning av anläggningstillgångar kan dock komma att bli nödvändig. Opus utvärderar rättsliga alternativ för att överklaga eller eventuellt söka ersättning.

16 augusti 2019 | 07:30 CEST
Delårsrapport kvartal 2, 2019

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >