SENASTE FRÅN OPUS

Nyheter, insikter och de senaste uppdateringarna

De senaste nyheterna och uppdateringarna om Opus, dess verksamhet och sektorerna bilprovning och support av avancerade fordon.

Aktuell artikel

09 juni 2020

Opus öppnar två nya stationer i Chile

Opus öppnade nyligen sin tionde och elfte bilprovningsstation i Chile – en i Viña del Mar och en i staden Arica.

Fler artiklar

NEWS | 20 maj 2020
20 maj 2020
Opus ger tillbaka med testplatser för coronavirustest i tre amerikanska delstater

Opus låter delstatsmyndigheterna använda bilprovningsstationerna för tillfällig coronavirustestning.

NEWS | 15 maj 2020
15 maj 2020
Chile: Fortsatt bilprovningsverksamhet

I Chile, där Opus fortsatt bedriver bilprovning under pandemin, följer vi strikta riktlinjer och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet.

NEWS | 12 maj 2020
12 maj 2020
Fortsatt bilprovning i Sverige

Medan många bilprovningsstationer är stängda i stora delar av Europa och Amerika, förblir våra stationer i Sverige öppna. Opus har samarbetat med branschpartners för att säkerställa att fordonsbesiktningar kan fortsatt kan utföras säkert över hela landet.

NEWS | 22 april 2020
22 april 2020
Opus samarbetar med myndigheter för att erbjuda provtagning av coronavirus

Opus besiktningsstationer i Tennessee och Maryland används tillfälligt som drive-thru Covid-19 testsiter.

NEWS | 03 mars 2020
03 mars 2020
Opus öppnar ny station i Arica, Chile

Opus utökar sitt stationsnätverk i Chile och öppnar en ny besiktningsstation i norra provinsen Arica.

NEWS | 06 januari 2020
06 januari 2020
AutoEnginuity går samman med Opus IVS

Opus IVS har utökat sitt tjänsteerbjudande på de amerikanska marknaderna för diagnostik- och krockskadereparationer, i och med förvärvet av AutoEnginuity, ett ledande företag inom fordonsdiagnostik med täckning för många bilmärken.

Pressmeddelanden

24 juni 2020 | 07:40 CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063 (”Opus”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020.

24 juni 2020 | 07:30 CEST
Valberedningen för Opus föreslår förändringar i styrelsen

13 maj 2020 | 20:00 CEST
Kommuniké från årsstämma 2020

Den 13 maj 2020 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063.

12 maj 2020 | 07:30 CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2020

Rapportperiod januari – mars, 2020

30 april 2020 | 20:00 CEST
Kontraktstilldelning i Arizona

Opus dotterbolag Gordon-Darby har tilldelats ett nytt fyraårigt kontrakt för att bedriva det centraliserade besiktningsprogrammet för utsläppstester i Arizona, samt en ny Remote Sensing-pilot för emissionsmätning. 

22 april 2020 | 18:30 CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2019

Opus årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.opus.global (https://www.opus.global/sv/investor-relations/finansiell-information/%C3%A5rsredovisningar/).

22 april 2020 | 07:30 CEST
Opus reviderar sina finansiella mål 2020

Opus finansiella mål som fastställdes i april 2019 har reviderats av styrelsen.

20 april 2020 | 13:00 CEST
Opus löser in utestående 2018/2022 500 MSEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

14 april 2020 | 20:30 CEST
Kallelse till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 18.00 hos Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 17.30.

08 april 2020 | 08:20 CEST
Rättelse: Negativa effekter av Covid-19 för Opus

Den pågående Covid-19-pandemin påverkar Opus verksamhet och det finns en betydande risk för väsentlig påverkan på koncernens finansiella resultat. Opus vidtar åtgärder för att minimera påverkan på koncernen.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >