news
POSTED 15 maj 2020

Chile: Fortsatt bilprovningsverksamhet

I Chile, där Opus fortsatt bedriver bilprovning under pandemin, följer vi strikta riktlinjer och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet.

Fordonsbesiktning - som de flesta andra områden - har sett en dramatisk minskning i besiktningsvolymer nu när Covid-19 sprider sig över hela världen. Men i Chile, liksom i Sverige, är alla våra stationer öppna och besiktigar dagligen stora volymer fordon. Så, vad gör vi för att skydda våra kunder och anställda i dessa tider?

Alfredo R Granai, President Vehicle Inspection Latin America: "Säkerhet är vår högsta prioritet. Vi har vidtagit många åtgärder och satt upp nya rutiner för att skydda kunder och anställda kontinuerligt.'

Besiktningstekniker håller minst 1,5 meters avstånd från kunderna. Sits- och rattskydd används för att skydda kundernas fordon, och efter besiktningen uppmanas kunderna att hålla sina bildörrar öppna i flera minuter innan de kliver in i bilen igen. Alla golv och kontaktytor på våra stationer desinficeras dagligen, och de anställda använder skyddande ansiktsmasker, desinficerande handgel och tvål.

Alfredo fortsätter: ”Under dessa ovanliga tider utgör bilprovning, där den finns, fortfarande en viktig funktion för samhället. Jag är mycket tacksam för Opus besiktningstekniker och all annan personal för allt de gör för att hjälpa våra kunder.”

Opus besiktningstekniker i Chile använder sittskydd för att skydda kundens bilar från Covid-19.

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >