Delårsrapport kvartal 2, 2019

Press
POSTED 16 augusti 2019

Delårsrapport kvartal 2, 2019

Rapportperiod april – juni, 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 708 MSEK (651), en tillväxt om 8,6%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,4%.
  • EBITDA uppgick till 180 MSEK (142), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 25,4% (21,9).
  • EBITA uppgick till 120 MSEK (108), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 17,0% (16,6).
  • Kvartalets resultat uppgick till 19 MSEK (-27) och inkluderar orealiserade valutakursdifferenser netto om -20 MSEK (-48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (111) och Fritt kassaflöde uppgick till 68 MSEK (44).

Rapportperiod januari – juni, 2019

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 341 MSEK (1 206), en tillväxt om 11,1%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,6%.
  • EBITDA uppgick till 323 MSEK (243), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 24,1% (20,1).
  • EBITA uppgick till 207 MSEK (177), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 15,4% (14,7).
  • Periodens resultat uppgick till 2 MSEK (-17) och inkluderar refinansieringskostnader om -16 MSEK samt orealiserade valutakursdifferenser netto om -23 MSEK (-54).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 MSEK (151) och Fritt kassaflöde uppgick till 93 MSEK (30).

Göteborg 16 augusti 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 07:30 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Linus Brandt, CFO & Executive Vice President 
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >