news
POSTED 02 juli 2019

Högsta kvalitetsstandard i Chile

Opus har satt samman en teknisk kommitté i Chile för att övervaka kvaliteten och se till att vi uppfyller samma höga krav inom hela vårt växande nätverk av bilprovningsstationer i landet.

Den nya kommittén, som består av våra lands- och stationschefer, kommer att mäta och övervaka framstegen mot våra kvalitetsmål och hjälpa oss att nå ISO 9000 kvalitetscertifiering för Chile.

Stärker vår organisation

Kommittén stödjs av kollegor från VTV i Argentina, som har stor erfarenhet av kvalitetshanteringsprocesser och system, som en del av vår strävan att stärka vår organisation i Latinamerika.

Teamet kommer att ses regelbundet för att mäta kvalitetsprestanda mot viktiga resultatindikatorer och analysera kundnöjdhetsresultat. De kommer också att diskutera alla tekniska problem som eventuellt identifierats under arbetets gång och hitta lösningar för att eliminera orsaken till problemen och förebygga att de händer igen.

"Det här är ett stort steg framåt för vår organisation i Chile när vi fortsätter att expandera över hela landet", säger Opus President, Latin America, Alfredo R Granai. "Det kommer att inge förtroende hos bilister och myndigheter att veta att på att varje ny station vi öppnar, uppfyller vi den högsta kvalitetsstandarden."

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >