news
POSTED 10 maj 2019

Massivt utsläppsfusk i spansk lastbilstrafik

Vid flygande inspektioner av lastbilar som spanska Guardia Civil genomfört i år, har man ertappat ett stort antal manipulerade fordon som bryter mot utsläppsreglerna. De manipulerade lastbilarna kan släppa ut upp till 10 gånger mer kväveoxider, eller upp till ett ton mer än tillåtet per fordon och år.

Opus utrustning för fjärranalys av fordonsutsläpp har använts vid inspektionerna. Preliminära resultat visar att upp till 15% av Euro 5-lastbilarna i Spanien kan köra omkring med manipulationsutrustning. Många lastbilschaufförer har nu åtalats för bedrägeri och fyra personer kommer att bötfällas för att ha modifierat en hel lastbilsflotta. Opus uppskattar att den spanska lastbilsflottan kan ha släppt ut upp till 90 ton kväveoxider mer än tillåtet under ett år.

- Mer än fyra miljoner dödsfall över hela världen kan hänföras till luftföroreningar, och en stor del kommer från fordonstrafiken. Även luftvägssjukdomar och till och med försämrad kognitiv förmåga kan kopplas till kväveoxid från trafiken. Potentialen för förbättring av luftkvaliteten i Europa kan vara enorm med ännu större användning av fjärranalysteknik, säger Josefina de la Fuente, VD på Opus RSE, som utvecklat tekniken.

EU sätter tak på mängden kväveoxid som last- och personbilar får släppa ut. De katalytiska reduktionssystemen som neutraliserar föroreningarna är obligatoriska på de flesta Euro 5 och Euro 6-lastbilar. Men de är så dyra att driva och underhålla, att en del förare och åkerier använder olaglig materiel som köpts på internet, för att inaktivera neutraliseringssystemet på sina fordon.

Med manipulationsanordningar på plats släpper tunga fordon ut upp till 10 gånger mer kväveoxider - eller upp till ett ton per år. Men Opus fjärranalysinstrument mäter reala utsläpp från vägarna när fordon kör förbi.

- Vissa dagar var det så många som hälften av de passerande tunga fordonen i Spanien som vår apparatur flaggade som högt förorenande, och som visade sig ha manipulerats, säger Josefina de la Fuente.

Fordonsutsläppsbedrägerier är inte begränsade till Spanien. Operationen utfördes i samarbete med EUROPOL, som upptäckt att användningen av manipulationsanordningar är utbredd även i Frankrike och Storbritannien. Opus har också arbetat med myndigheterna i Danmark och Österrike och fått liknande resultat, vilket tyder på att lastbilsrelaterade luftföroreningarna kan vara betydligt högre än de satta europeiska gränserna över hela kontinenten.

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >