Press
POSTED 24 januari 2019

Opus emitterar företagsobligation i USA om 60 MUSD

Opus har genomfört en lyckad emission av Taxable Corporate Notes (”Företagsobligation”) om 60 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för förtidsinlösen av ”500 MSEK 2016/2021-obligationen (ISIN SE0008374425)”, vilket kommunicerades den 4 januari 2019.

Företagsobligationen om 60 MUSD har en rörlig räntesats i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York-filialen, med en löptid på tre år som kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och en kortfristig rating med utfallen ”AA-/A-1+” för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan tillkommande kostnader.

“Huvudsyftet med refinansieringen är att minska Opus valutakursexponering samt att säkra en långfristig finansiering med fördelaktig kostnadsstruktur, säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus. ”Vi uppskattar stödet från våra banker, Swedbank och Svensk Exportkredit (SEK). Swedbank stöder utgivandet av Företagsobligationen samtidigt som SEK delar utlåningen avseende det befintliga 60 MUSD-lånet med Swedbank i USA.”

Göteborg 24 januari, 2019
Opus Group AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05  
E-post: linus.brandt@opus.se

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >