Press
POSTED 26 januari 2018

Opus förvärvar amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby

Opus Inspection Inc. (Opus), ett helägt dotterbolag till Opus Group AB (publ), har undertecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Gordon-Darby Inc. för cirka 56 MUSD på skuldfri basis. Förvärvet förväntas slutföras inom de närmaste dagarna.

Gordon-Darby Inc. (Gordon-Darby) är ett ledande USA-baserat företag som erbjuder tjänster till myndigheter och specialiserar sig på bilprovning samt licenser för jakt och fiske. Företaget har huvudkontor i Louisville, Kentucky, och bedriver verksamhet i Arizona, New Hampshire och Texas. Gordon-Darby grundades 1982 och har med åren byggt upp ett rykte som ett kvalitetsmedvetet företag med inriktning på utveckling, implementering och drift av bilprovnings- och licensprogram i USA. Gordon-Darby, med cirka 280 anställda, tillhandahåller egen mjukvara och tekniskt avancerad testutrustning för att leverera kundfokuserade tjänster genom kontrakt med myndigheterna i de tre nämnda delstaterna.

Under 2017 hade företaget intäkter på cirka 35 MUSD, varav merparten kommer från bilprovningsprogram. Det största av dem är det centraliserade programmet i Arizona. Gordon-Darby har varit bilprovningsoperatör i Arizona sedan 1991, i New Hampshire sedan 2004 och i Texas sedan 2007. Företaget tillhandahåller också teknik och supporttjänster till delstaten Texas för alla fish and game licensing-återförsäljare under ett sexårigt kontrakt som startade 2013, med option om förlängning i ytterligare två femårsperioder.

Gordon-Darby kommer att fortsätta sin verksamhet under samma namn och med samma ledning och personal som tidigare. Hela Gordon-Darby-teamet är mycket erfaret och uppskattat av sina kunder och andra intressenter. Förvärvet av Gordon-Darby kommer bidra positivt till Opus totala EBITDA-marginal och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE).

"Förvärvet innebär att Opus förstärker sin närvaro i USA och möjliggör synergier inom verksamhetsstyrning och teknologier som gynnar våra kunder världen över”, säger Lothar Geilen, VD, Opus Group. ”Vi är särskilt glada att Gordon-Darby går samman med Opus mot bakgrund av deras starka närvaro i Arizona, New Hampshire och Texas. Opus har bedrivit verksamhet i Arizona sedan 1990: På vårt utvecklingscenter i Tucson har vi 50 anställda ingenjörer och tekniker, som utvecklar teknik till verksamheter i Opus regi i 20 amerikanska delstater och nio andra länder."

Gordon-Darby kommer att fortsätta erbjuda sina högkvalitativa produkter och tjänster som har bidragit till företagets höga anseende under sina 38 verksamhetsår. Bob Tefft, President på Gordon-Darby, säger: "Gordon-Darbys ledning och jag ser verkligen fram emot att gå samman med Opus. Med sin starka finansiella position och internationella erfarenhet kommer den nya ägaren att hjälpa Gordon-Darby tillgodose våra kunders framtida behov, medan vår verksamhet växer."

Göteborg 26 januari 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >