Press
POSTED 02 april 2020

Opus refinansierar alla utestående lån

Opus har idag, genom Ares Management Limited, erhållit den nya finansieringen bestående av lån om 250 MUSD (cirka 2 500 MSEK) respektive cirka 646 MSEK som beskrivits i Opus pressmeddelande den 1 april 2020. Lånet har en löptid om 7 år och löper med en variabel räntemarginal som är beroende av vissa finansiella nyckeltal.

Syftet med upptagandet av de nya lånen är att refinansiera alla Opus utestående lån, inklusive återköp/inlösen av Opus utestående 2018/2022 500 MSEK obligationer. Refinansieringen förväntas genomföras och avslutas under april 2020.

Göteborg 2 april 2020
Opus Group AB (publ)

 

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 16:00.
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05  
E-post: linus.brandt@opus.se

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >