news
POSTED 08 juli 2019

Opus RSE-konferens visar vägen mot renare luft i våra städer

Opus Remote Sensing Europe (RSE) visade starka bevis på att mätning av fordonsutsläpp kan bidra till att stoppa utsläppsbedrägerier - och minska luftföroreningarna i våra städer - vid en konferens i Madrid, anordnad av Opus RSE.

Den 28 juni hölls en konferens i Madrid där Opus RSE presenterade resultaten från det första året av ett fjärranalysprojekt de driver i Madrid. Där har man hittills har testat 500 000 fordon. Resultaten visar att många fordonsmodellers utsläpp förorenar långt över än det godkända gränsvärdet för deras fordonstyp, och identifierar högemitterande fordon som kan göra stor skillnad för luftföroreningar om dessa fordon tas av vägen.

Att upptäcka fuskande fordon

Konferensen påvisade också hur Opus RSEs fjärranalyser hjälpte spanska Guardia Civil att avslöja att upp till 15 procent av alla Euro 5-lastbilar använder manipulerade enheter för att fuska mot satta utsläppsstandarder. Att stoppa dessa fuskare kan också få stor positiv inverkan på luftkvaliteten.

Konferensen, som organiserades av Opus RSE, handlade om potentialen i fjärranalys, och var en del av det EU-finansierade LIFE GySTRA-projektet, som syftar till att uppnå en mer hållbar transportpolitik baserad på dokumentation av trafikutsläpp. Eventet lockade myndighetsrepresentanter, branschexperter, forskningsorgan och besiktningsverksamhet från hela Europa.

Experter delade med sig av sina erfarenheter av fjärranalys

Talarna var bland andra företrädare för Europeiska kommissionen, Tyska Umwelt Bundesamt, Internationella rådet för ren transport (ICCT) samt miljöorganisationen NEQ, som presenterade erfarenheter av fjärranalys i Danmark.

En fjärranalysanordning från Opus stod placerad utanför konferensen för att visa hur tekniken används och samtidigt som ett fjärrmätningsprojekt i Krakow, Polen, var uppkopplat via länk och visade live-resultat från sina pågående mätningar i staden.

"Det här var ett jättebra tillfälle att träffas för oss som arbetar med fjärranalys av fordonsutsläpp, och öka medvetenheten och driva efterfrågan och sätta fjärrmätning av fordon på vägarna på dagordningen", säger Javier Buhigas, Opus RSE, chef för teknisk rådgivning. "Det var en stor framgång. Vi har fått mycket bra respons på kvaliteten i presentationerna. Den allmänna kommentaren från deltagarna var att verkliga trafikutsläpp bör övervakas och mätas i alla europeiska städer, så som man för närvarande gör i Madrid."

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >