news
POSTED 22 november 2019

Opus RSE mäter utsläpp i Berlin – visat på tyska tv-nyheterna

Opus Remote Sensing Europe (Opus RSE) hjälper Berlins myndigheter att mäta hur mycket föroreningar fordon släpper ut under verkliga körförhållanden - i ett projekt som man rapporterar om på den tyska TV-nyhetskanalen ProSieben Newstime.

Miljödepartementet använder fjärranalysenheter för att mäta verkliga utsläpp från fordon när de kör förbi. Detta kommer att hjälpa dem att identifiera vilka som är de mest förorenande fordonen - och skapa en exakt bild av faktiska utsläpp, snarare än att förlita sig på uppskattade värden.

"Många städer, inklusive Berlin, beräknar fordonsutsläpp med hjälp av en uppskattning för varje fordonstyp från en standardhandbok med olika utsläppsfaktorer," förklarar Opus EU-representant Herbert Woopen. ”Dessa är baserade på typgodkännandemätningar från när fordonen lanserades. Men dessa värden underskattar ofta de verkliga utsläppen på vägarna, och många förlitar sig på väldigt gammal data.”

Verkliga världsmätningar på väg

Projektet förväntas samla upp till 40 000 mätningar från ett stort antal fordonsmärken, årsmodeller och modelltyper, på personbilar såväl som lastbilar och bussar.

"Dessa uppgifter gör det möjligt för myndigheterna i Berlin att mäta den faktiska föroreningen som kommer ifrån varje fordonskategori," säger Javier Buhigas, chef för teknisk konsultation på Opus RSE, Madrid. "Informationen kan sedan användas för att fatta välgrundade politiska beslut, till exempel om vilka fordon som ska tillåtas in i zoner med låga utsläppsgränser."

Opus kommer att starta ett liknande fjärranalysprojekt i Frankfurt, denna gång I samarbete med Tysklands miljöinstitut. "Eftersom det projektet är på nationell nivå kan det ha en verklig inverkan på hur fordonsutsläpp mäts i hela landet," sade Herbert.

Se TV-nyhetsinslaget på tyska här https://www.youtube.com/watch?v=vQjO9-uEElI

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >