Press
POSTED 22 mars 2013

Sammanslagning av verksamhet inom den svenska utrustningsdivisionen

Opus Groups dotterbolag Opus Bima AB övergår till Opus Equipment AB. Opus Groups dotterbolag J&B Maskinteknik AB blir ett helägt dotterbolag till Opus Equipment AB. Omstruktureringen beräknas vara genomförd den 1 april, 2013 och genomförs för att effektivisera den svenska utrustningsverksamheten och för att ta vara på synergieffekter mellan de olika bolagen.

Opus Group har fattat beslut om att genomföra en omstrukturering av den svenska utrustningsverksamheten. Verksamheten i Opus Bima AB kommer att övergå till Opus Equipment AB. Verksamheten som tidigare bedrevs genom Opus Bima kommer efter övergången att bedrivas genom Opus Equipment. Varumärket Opus Bima kommer fortfarande att användas gentemot kunder. Opus Bima AB blir efter övertagandet ett vilande bolag.

Opus Groups dotterbolag J&B Maskinteknik AB blir i samband med omstruktureringen ett helägt dotterbolag till Opus Equipment AB. Både övertagandet av Opus Bimas verksamhet och omstruktureringen av J&B Maskinteknik beräknas vara genomförd den 1 april 2013.

”Vi ser positivt på omstruktureringen av den svenska utrustningsverksamheten. Detta kommer att resultera i en mer effektiv organisation där det blir lättare att utnyttja synergieffekter mellan de olika bolagen, vilket kommer att leda till positiva effekter för såväl utrustningsdivisonen som koncernen”, säger Jörgen Hentschel, VD Opus Equipment AB och chef för Utrustningsdivisionen.

Göteborg 22 mars 2013
Opus Group AB (publ)

This press info is available in English at www.opus.se


För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Krokslätts parkgata 4
431 24 Mölndal
Telefon: 46 31 745 50 00

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >