Press
POSTED 02 december 2019

Styrelsen utvärderar erbjudandet från Ograi

Searchlight Capital Partners och Lothar Geilen, genom Ograi BidCo AB, har idag offentliggjort ett kontant erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (“Opus”) att överlåta samtliga aktier i Opus till Ograi BidCo AB mot ett kontant vederlag om 7,75 kronor per aktie (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas börja den 5 december 2019 och avslutas den 9 januari 2020, med förbehåll för eventuella förlängningar. Styrelsen1 kommer nu att utvärdera Erbjudandet, inhämta en s.k. fairness opinion och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före acceptsfristens utgång.

Styrelsen för Opus har en stark tro på Opus framtidsutsikter och kommer att utvärdera Erbjudandet mot bakgrund av detta samt undersöker även, i enlighet med sitt uppdrag gentemot aktieägarna, andra möjligheter. 

Styrelsen har utsett Lazard till finansiell rådgivare och Vinge till legal rådgivare i relation till Erbjudandet.

Lothar Geilen är VD för Opus. Opus kommer även under erbjudandetiden att drivas på sedvanligt sätt, men med styrelsens ordförande särskilt involverad i viktiga operativa beslut. 


Göteborg, 2 december 2019
Opus Group AB (publ)
 

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförodning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 07:30 CET. 

1 Styrelseledamoten Magnus Greko har via bolag åtagit sig att acceptera Erbjudandet och han har därför inte deltagit i och kommer inte att delta i styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller beslut om Erbjudandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Katarina Bonde, styrelseordförande
E-post: katarina.bonde@kubicorp.com

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >