Amerikanska emissionsmätningsprogram

Vi driver centraliserade program, där vi tillhandahåller en komplett besiktnings- och programhanteringstjänst i våra egna besiktningsstationer; och decentraliserade system, där vi stöder fristående stationer med tjänster såsom besiktningsutrustning, bilprovningsdatabas, utbildning, PR och helpdesk-support.

I flera delstater i USA kompletterar vi regelbunden emissionsmätning med fjärranalys, inklusive Clean Screen-program där bilister kan välja att få sina utsläpp testade vid vägkanten och bli befriade från sin nästa schemalagda emissionsmätning om deras fordon godkänns i mätningen.

Opus program

New York

Decentraliserat program som tillhandahåller miljökontrollutrustning, datahantering och fortlöpande support.

Rhode Island

Stöder decentraliserad säkerhets- och emissionskontroll via 300 besiktningsstationer.

Tennessee (METRO)

Centraliserad emissionsmätning via sex stationer i Nashvilles storstadsområde.

Delaware

Tillhandahåller utrustning och programvara för att stödja säkerhetsbesiktning.

Utah County

Stöder decentraliserat program för emissionsmätning och underhåll med avancerad utrustning.

Envirotest-program

Air Care Colorado

Centraliserad emissionsmätning via 18 stationer med Clean Screen-fjärranalys.

Indiana, USA

Centraliserad emissionsmätning via sju stationer, som kompletteras av fjärranalys.

Maryland, USA

Centraliserade emissionsmätningar i stora volymer via 18 stationer och självbetjäningskiosker.

Ohio E-Check

Centraliserad emissionsmätning via 23 egna stationer plus Clean Screen-fjärranalys.

Tennessee (TDEC)

Centraliserad emissionsmätning via nio stationer, och mobil mätning.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >