Air Care Colorado

Centraliserad emissionsmätning via 18 stationer med Clean Screen-fjärranalys.

Opusföretaget Envirotest har drivit programmet ”Air Care Colorado” för Colorados hälsodepartement och skattedepartement sedan 1994. Nätverket med 18 centraliserade besiktningsstationer tillhandahåller ett fullt sortiment av emissionsmätningar, inklusive IM240, avgasrör och omborddiagnos (OBD).

Clean Screen-programmet använder fjärranalysteknik för att mäta utsläppen vid vägkanten när fordonen kör förbi. Fordon som identifieras som rena kan befrias från sin nästa schemalagda emissionsmätning, vilket sparar tid och pengar för förarna. Det gör också att stationära anläggningar för emissionsmätning kan fokusera sina insatser på de mest förorenande fordonen.

Programmet Air Care Colorado har 14 stationer med 75 linjer och 18 fjärranalysbilar i storstadsområdena Denver och Boulder; och 4 stationer med 23 linjer och 4 fjärranalysbilar i distrikten Northern Front Range, Larimer och Weld. Programmet utför 1,2 miljoner besiktningar per år.

Läs mer om Air Care Colorado

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >