New York

Decentraliserat program som tillhandahåller miljökontrollutrustning, datahantering och fortlöpande support.

Opus förser delstaten New Yorks departement för motorfordon (DMV) med avancerade datahanteringssystem för dess NYVIP2-emissionsmätningsprogram. Under kontraktet har vi sålt 10 000 inbyggda analysutrustningar (OBD) för kontroll av emissioner från motorfordon och säkerhet i delstaten. Programmet är det största i landet och finansieras helt av avgifter som tas ut vid besiktningsstationerna utan något kostnad för delstaten New York.

Vårt datahanteringssystem inkluderar ett kommunikationsnätverk för att ansluta över 10 000 besiktningsstationer och bearbetar över 11 miljoner besiktningar per år. Opus underhåller besiktningsutrustningen vid alla stationer och tillhandahåller call center-support för besiktningsstationer, reparationstekniker och den bilburna allmänheten.

Opus utvecklade ett sofistikerat ”E-Signature”-triggersystem för att söka efter onormala förhållanden i realtid och informera program- och delstatspersonal om potentiellt bedrägliga besiktningar.

Läs mer om New Yorks bilprovningsprogram

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >