Ohio E-Check

Centraliserad emissionsmätning via 23 egna stationer plus Clean Screen-fjärranalys.

Opusföretaget Envirotest förser miljövårdsmyndigheten i Ohio med ett centraliserat program för mätning av fordonsemissioner, inklusive 23 besiktningsstationer med 91 testlinjer i Cleveland- och Akron-områdena. Testerna inkluderar OBDII, ASM2525, tomgång, trycksättning av tanklock, opacitet (diesel) och visuella kontroller av eventuella manipulationer.

Tjänster inkluderar datahantering, projektledning, driftsupport, kravspecifikationer, affärsanalys, testnings- och utvecklingssupport. Ohio-programmet E-Check testar över 900 000 fordon varje år.

I programmet ingår också Clean Screen-testning, där fjärranalysteknik används för att mäta utsläppen vid vägkanten när fordonen kör förbi. Fordon som identifieras som rena kan befrias från sin nästa schemalagda emissionsmätning, vilket sparar tid och pengar för förarna.

Läs mer om Ohio E-Check-programmet

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >