Utsläpps- och säkerhetskontroller i Rhode Island

Stöder decentraliserad säkerhets- och emissionskontroll via 300 besiktningsstationer.

Opus har ansvarat för delstaten Rhode Islands program för utsläpps- och säkerhetskontroll sedan 2007. Nätverket med 300 decentraliserade besiktningsstationer utför OBD-emissionsmätningar på 365 000 fordon per år. För att förbättra effektiviteten har vi utvecklat en praktisk, bärbar datorplatta som besiktningsteknikerna kan använda för att påskynda sitt arbete.

Opus tillhandahåller också ett molnbaserat datahanteringssystem, med ett modernt kommunikationsnätverk samt call center-support för besiktningsstationer, reparationstekniker och den bilburna allmänheten. Varje år utför vi också en utvärdering av fordonsflottan genom att använda vår fjärranalysteknik som mäter utsläpp från vägkanten när fordonen kör förbi.

Läs mer om Rhode Islands program för utsläpps- och säkerhetskontroller

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >