Fjärranalys kan användas för att belöna bilister som kör på ett miljövänligt sätt i fordon med låga utsläpp. I ett Clean Screen-program kan förare välja att få sina utsläpp besiktigade från vägkanten. Fordon som certifierats som rena befrias från sin nästa regelbundna besiktning, vilket sparar tid, ansträngningar och kostnader för att köra till en fast besiktningsstation. Läs mer

Fjärranalys kan identifiera fordonen med de högsta utsläppen som bidrar oproportionerligt mycket till en regions fordonsutsläpp. Systemet kan sedan meddela förarna att de måste rapportera för ombesiktning, eller tala om felet och ge dem rådet att få sitt fordon lagat. Läs mer

Den här tjänsten kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

Fjärranalys kan testa miljontals fordon, och är därför idealiskt för utvärdering av storskaliga program. Genom att exempelvis utveckla en ögonblicksbild för fordonsflottan när programmet startar och sedan upprepa processen senare går det att mäta hur mycket utsläppen har minskats. På det här sättet kan fjärranalys validera strategier för miljökontroll och ge information för framtida programbeslut. Läs mer

Dessa tjänster kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

Opus fjärranalysenheter har övervakat utsläppen från tunga dieselfordon i flera decennier och hjälpt till att avslöja NOx-utsläpp på vägarna från lastbilar som är utrustade med manipulationsanordningar. Läs mer

Fjärranalys kan användas för att granska fristående stationers resultat och identifiera oregelbunden och bedräglig aktivitet i ett decentraliserat besiktningsprogram. Fordon testas från vägkanten snart efter att de har genomgått sin besiktning i besiktningsstationen. Om det finns skillnader i utsläppsnivåerna kan det rikta ljuset mot bedräglig eller felaktig testning, vilket gör att myndigheterna kan vidta tillsynsåtgärder mot den stationen.

Fjärranalys kan hjälpa myndigheterna att övervaka fordonsmärken och modeller och avslöja manipulationsstrategier eller otillåtna ändringar som utförts av tillverkare eller bilåterförsäljare. Läs mer om hur Opus fjärranalysdata identifierade höga NOx-nivåer i Volkswagens dieselbilar

Den här tjänsten kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

En fordonsflottas avdunstningsutsläpp av kolväten orsakade av läckage av flytande bränslen kan vara större än utsläppen av kolväten från avgasrören. Det flesta program för emissionsmätningar testar dock bara utsläppen från avgasröret. Fjärranalys kan identifiera fordon med de värsta avdunstningsutsläppen från vägkanten, så att miljö- och transportorgan kan vidta tillsynsåtgärder.

Den här tjänsten kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

Vissa fordonsägare försöker undvika kostnaden för emissionsmätning och reparationer genom att smita från besiktningssystem, antingen genom att fortsätta att köra obesiktigat eller omregistrera sina fordon i ett område som inte omfattas av besiktningen. Fjärranalys vid vägkanten kan identifiera sådana fordon och göra det möjligt för myndigheterna att vidta åtgärder.

Den här tjänsten kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >