Clean Screen

Clean Screen erbjuder ägarna av de minst förorenande fordonen befrielse från deras nästa stationsbaserade emissionsmätning.

I Clean Screen-program kan bilister välja att få sina fordonsutsläpp testade från vägkanten genom fjärranalys. Fordon som identifieras som rena får ett Clean Screen-meddelande med posten. Allt de behöver göra är att betala testavgifterna – och så är de klara. De behöver inte besöka en besiktningsstation.

Clean Screen-testning är populärt bland bilisterna eftersom det är bekvämt och sparar tid och pengar. Clean Screen-avgifterna kan finansiera hela fjärranalysprogrammet, och insamlade data kan användas för många andra värdefulla ändamål.

Läs mer om Opus Clean Screen-program:

  • RapidPass i Virgina kompletterar ett decentraliserat program för emissionsmätning och erbjuder informerade kandidater en bekväm webbplats där de kan lösa in sitt Clean Screen-alternativ på nätet.
  • RapidScreen i Colorado ger informerade kandidater möjlighet att betala sin besiktningsavgift när de betalar sin fordonsregistrering, vilket gör det ännu mer bekvämt för bilisterna.
Mervärdestjänster tillgängliga med Clean Screen-program

När ett Clean Screen-program är på plats kan Opus tillhandahålla en rad tjänster utan kostnad eller till en låg extra kostnad, inklusive följande:

  • Testning av fordon med höga utsläpp
  • Programutvärdering och karaktärisering av flottan
  • Övervakning av biltyper
  • Testning av avdunstningsutsläpp (EVAP)
  • Identifiering av smitare i emissionsmätningar

Läs mer om våra fjärranalysapplikationer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >