HDDV-screening

Opus fjärranalysenheter har hjälpt till att avslöja NOx-utsläpp på vägarna från lastbilar som är utrustade med manipulationsanordningar.

Tunga dieselfordon (HDDV) bidrar med en oproportionerlig andel av utsläppen av kväveoxider och partiklar från motorfordon.[1] Tyvärr finns det få besiktningsprogram för HDDV och de som finns utför endast ett röktäthetstest. Fjärranalys kan hjälpa till att fylla luckan, genom att tillhandahålla mycket behövliga data om utsläppen i den verkliga världen för att övervaka HDDV-utsläppen.

Opus fjärranalys har bidragit betydligt till insatserna för HDDV-övervakning. I slutet av 1990-talet bidrog vi till att avslöja de höga NOx-utsläppen på vägarna från lastbilar med manipulationsanordningar (referens). På senare tid har Opus fjärranalys utnyttjats för att identifiera enskilda manipulationsanordningar på eftermarknaden som används för att undvika kostnaden för att uppfylla bestämmelserna om låga utsläpp.

Fånga manipulerade lastbilar på vägen

Under 2017 hjälpte Opus Remote Sensing Europe den danska polisen i ett projekt för att identifiera lastbilar med höga utsläpp vars förare har installerat manipulationsanordningar eller kopplat bort sina miljökontroller för att fuska med bestämmelserna om låga utsläpp. Besiktningar vid vägkanten med hjälp av fjärranalys utfördes på flera platser i Köpenhamn och på gränsen mellan Danmark och Tyskland. Om föroreningsnivåerna var ovanför gränserna stoppade polisen lastbilen för en omedelbar besiktning, vilket var ett mycket effektivt sätt att upprätthålla utsläppsstandarderna.

Läs mer

Opus On-Road Heavy Duty Measurement System (OHMS)

Opus har utvecklat en beröringsfri teknik för att ta avgasprover som kan utföra ett stor serie detaljerade föroreningstest medan tunga dieselfordon (HDDV) kör förbi. OHMS är en 100 fot lång tältövertäckt struktur som kontinuerligt tar prover av avgasutsläpp och leder dem genom specialiserade analysenheter för gas och partiklar. Den är utformad för att mäta utsläpp utan att fordonen behöver tas ur kommersiell drift eller att man behöver investera storskaliga dynamometrar som klarar att testa dem på plats. Med en registreringskontroll och uppsamling av betalningar, erbjuder den ett billigt och praktiskt mobilt alternativ till besiktningsstationer i tegel och murbruk.

[1]California Air Resources Board, 2004 (http://www.arb.ca.gov/msprog/hdvip/hdvip.htm see pampl1-4.pdf)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >