Identifiering av fordon med höga utsläpp

Fjärranalys kan identifiera de mest förorenande fordonen, så att myndigheterna kan fokusera på de fordon som orsakar de största problemen för luftkvaliteten.

Baserat på fjärranalysens resultat från screeningen av fordon med höga utsläpp kan myndigheterna utfärda anmälan om brott som kräver att de mest förorenande fordonen återvänder till besiktningsstationen för ombesiktning, eller utestänga dem från områden med låga utsläpp.

Alternativt kan de omedelbart vinka in fordon med höga utsläpp till en manuell besiktning vid vägkanten – eller utfärda varningar utan påföljd där bilisterna informeras om att deras fordon kan ha en utsläppsrelaterad felfunktion som bör åtgärdas.

Kontroll av fordon mellan schemalagda besiktningar

Testning av fordon med höga utsläpp kan utföras samtidigt som Clean Screen-testningen, och kompletterar ett regelbundet besiktningsprogram genom att kontrollera fordon mellan de schemalagda utsläppsmätningarna. Det kan identifiera fordon som har manipulerats för att genom bedrägeri bli godkända i ett test, eller som har utvecklat utsläppsrelaterade fel sedan det senaste testet, vilket därigenom ökar efterlevnaden av utsläppsstandarder.

Den här tjänsten kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >