Globala bilprovningsprogram

Opus arbetar med myndigheter för att utveckla unika lösningar med fokus på deras lokala mål. Vi har tagit fram besiktningsprogram i USA, Europa, Sydamerika och Asien för att hantera alla typer av fordon – från motorcyklar och motordrivna rickshaws till komplexa, datoriserade moderna fordon.

Vi driver centraliserade program, där vi tillhandahåller en komplett besiktnings- och programhanteringstjänst via statligt ägda besiktningsstationer, och decentraliserade besiktningsprogram där vi tillhandahåller supporttjänster till fristående stationer, till exempel Equipment-as-a-Service (EaaS), utbildningar och helpdesk-support.

Våra program

Sverige

Bilprovningsprogram med 93 stationer i Sverige.

Argentina, Buenos Aires

Bilprovningsprogram i staden och provinsen Buenos Aires.

Argentina, Cordoba

Bilprovningsprogram i staden Cordoba.

Chile

Bilprovningsprogram i olika regioner i Chile.

Peru

Bilprovningsprogram för lätta och tunga fordon.

Punjab, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram med upp till 39 besiktningsstationer.

Sindh, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram för hela provinsen.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >