Punjab, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram med upp till 39 besiktningsstationer.

Opus driver PVICS (Punjab Vehicle Inspection and Certification System) för besiktning av fordon i kollektivtrafik, inklusive taxibilar, rickshaws och bussar, under ett exklusivt 20-årskontrakt. När programmet är helt genomfört kommer det att driva ett nätverk av besiktningsstationer av varierande storlek i hela provinsen och besiktiga över 750 000 fordon, två gånger per år.

Alla besiktigade fordon får ett unikt märke på vindrutan med en integrerad RFID-krets, som gör det möjligt för myndigheternas tjänstemän att få tillgång till fordonets besiktningsstatus. Dessa märken är bedrägerisäkra och kan inte kopieras. Data som lagras i märkena är unikt kopplade till fordonen och kan avläsas på distans för identifiering- och tillsynsändamål.

Läs mer om VICS-programmet i Punjab

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >