Sindh, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram för hela provinsen.

Opus vann 2017 en 20-årskoncession för att genomföra ett bilprovnings- och certifieringsprogram för Transport & Mass Transit Department of the Government i Sindh (GoS).

Vi utformar, bygger och driver VICS-stationer för bilprovning och certifiering i hela provinsen Sindh, och tillhandahåller bilprovning för både kommersiella och privata fordon.

När programmet är komplett kommer det att betjäna de uppskattningsvis 1,5 miljoner fordonen i provinsen Sindh. Fordonsflottan förväntas växa snabbt under kontraktsperioden.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >