Innovation inom mätning

Opus automatiserade besiktningsteknologi och processer ökar besiktningarnas kvalitet, konsekvens och hastighet. Vi har också utformat och utvecklat ett brett spektrum av verktyg och system som förbättrar effektiviteten och driver på efterlevnaden, bland annat följande:

  • Moderna datorplattor för besiktningstekniker, där de kan komma åt information och registrera data under sitt arbete, vilket ökar deras hastighet och effektivitet.
  • Integration av RFID-kretsar med kodad information om fordon och deras besiktningsstatus för att stödja efterlevnad och tillsyn.
  • Ett unikt, slimmat tillverkningssystem för att säkerställa kostnadseffektiv och punktlig leverans av besiktningsutrustning.
  • Införlivande av omfattande och fordonsspecifik återkallelseinformation för att förse bilisterna med den senaste informationen om en modell återkallas.

Opus innehar många industripatent som fokuserar på teknologiska framsteg och besiktningseffektivitet.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >