Datahantering

Våra bilprovningsprogram underbyggs av robust och säker IT som utformats för att tillhandahålla total insyn och öppenhet för informationen, integreras sömlöst i lokala datasystem i alla jurisdiktioner och maximera systemets tillgänglighet.

Viktiga funktioner:

  • Opus bilprovningsdatabas (VID) tillhandahåller resultatrapportering i realtid för enkel översikt och effektiv programhantering.
  • Administrations- och rapporteringsverktyg inkluderar översiktspaneler
  • Lösningar som passar alla programstorlekar
  • Alla data lagras i säkra FedRAMP-certifierade datacenter
  • Modernt, skalbart nätverk och servrar som använder Microsoft- och Oracle-lösningar
  • Primära och sekundära system med reservsystem och automatisk växling vid fel för maximal systemuthållighet
  • Automatiska triggers för bedrägeribekämpning

Infrastruktur i världsklass

Opus robusta infrastruktur tillhandahåller höga prestanda, flexibilitet och tillförlitlighet med säkerhet i världsklass och obegränsad skalbarhet via molnbaserade servrar för kostnadseffektiv framtida expansion. Våra automatiska system säkerställer noggrann och tillförlitlig datainsamling och dataanalys för bättre tillsyn och enklare programadministration.

Säkra och uthålliga datacenter

Vi lagrar alla data som samlats in från besiktningsstationer i säkra Opus datacenter. Om det blir fel på våra primära servrar växlar systemen automatiskt till våra reservservrar, som är placerade separat för att säkerställa komplett uthållighet och driftskontinuitet. Reservsystemen är placerade i säkra miljöer och kan när som helst granskas.

Maximal lagringskapacitet

Opus tillhandahåller tillräcklig skalbarhet i datalagringen för att rymma alla programdata under kontraktstiden. Vi kan lagra programdata och besiktningsresultat så länge som våra kunder kräver det. Det finns alltså inget behov av att arkivera eller radera data från systemet.

Funktioner för datahantering

Databasarkitektur

Opus fordonsbesiktningsdatabas (VID) samlar in, lagrar och analyserar fordonsbesiktningsdata, genererar information och inblick för effektiv programhantering.

Gränssnittsarkitektur

Vi integrerar våra bilprovningssystem med lokala datasystem i varje jurisdiktion för att säkerställa sömlös och tillförlitlig dataöverföring.

Programadministration

Vår fordonsbesiktningsdatabas (VID) ger administratörerna en kraftfull samling verktyg som hjälper dem att hantera besiktningsåtgärder effektivt.

Säkerhetsarkitektur

Opus har säkerhetsrutiner i flera skikt för att skydda system mot IT-angrepp samt felsäker säkerhetskopiering för att säkerställa driftskontinuitet i händelse av ett systemfel.

Programvaruarkitektur

Vår fordonsbesiktningsdatabas (VID) använder en serviceorienterad arkitektur (SOA) som optimerar användarupplevelsen.

Videoövervakning

Opus utformar och installerar anpassade, webbläsarbaserade applikationer för bildgranskning och videoövervakning för att förbättra överblicken och kvalitetskontrollen.

Dataanalys

Opus fordonsbesiktningsdatabas (VID) erbjuder en kraftfull serie datautvinningsverktyg, som gör det möjligt för programadministratörer att generera rapporter, analyser och översiktspaneler via samma gränssnitt.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >