Dataanalys

Opus fordonsbesiktningsdatabas (VID) erbjuder en kraftfull serie datautvinningsverktyg, som gör det möjligt för programadministratörer att generera rapporter, analyser och översiktspaneler via samma gränssnitt.

Denna nya generationens system stöder alla programhanteringsbehov, med åtkomst till värdefulla rapporter och aktiv analys som kan användas för många olika ändamål för att utvärdera och optimera programresultaten.

Programadministratörer kan utvinna data som samlats in via VID för att generera rapporter med ökad detaljnivå, konfigurerbar tidsbaserad rapportering, rapporter till miljöskyddsmyndigheter, trigger-rapporter, ad hoc-rapporter och paneler, komplett med aktiv filtrering och hovringsfunktioner.

Viktiga funktioner:

  • Rapportering och sökning i data
  • Ad hoc-frågor och -rapporter i realtid
  • Rapporter och verktyg för bedrägeriupptäckt
  • Trigger-rapporter och -verktyg
  • Vyer i översiktspaneler
Sökalternativ och filter

Gränssnittets utformning kan konfigureras för programgranskare eller stationsadministratörer. Filter inkluderar valbara datumintervall, och varje rapport och panel erbjuder flera alternativ för att öka detaljnivån för att få en komplett vy över data som säkerhets- och besiktningsstatistik, granskningsrapporter, inventeringsrapporter och servicerapporter. Vårt supportteam är tillgänglig för att hjälpa till att anpassa era sökfunktioner eller tillhandahålla ytterligare rapporter när programbehoven förändras.

Rapporter kan visas på skärmen, skrivas ut eller exporteras till en rad olika vanligt förekommande format och sparas för referens. Skärmar är pekbara för att underlätta användningen av datorplattor och telefoner.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >