Databasarkitektur

Opus fordonsbesiktningsdatabas (VID) samlar in, lagrar och analyserar fordonsbesiktningsdata, genererar information och inblick för effektiv programhantering.

Vår VID är en effektiv, kraftfull och tillförlitlig databaslösning för fordonsbesiktningsprogram, som erbjuder omfattande datalagerhantering och beslutsstödsystem (DSS) via samma gränssnitt.

Djupgående insikter och transparens

Det moderna systemet förser tillsynsmyndigheterna med transparent information i realtid som ger dem djupgående insikter i hur deras program fungerar. Banbrytande OLAP- (Online Analytical Processing) och datautvinningstekniker gör att programadministratörer kan borra ned i besiktningsdata och få begärd information i intuitiva och verksamhetsvänliga format.

Utformnings- och byggfunktioner

Opus datahanteringsteam har omfattande erfarenhet av att utforma, bygga och administrera VID-system i storbolagsstorlek i länder runt om i världen. Vi kan utveckla lösningar för program i alla storlekar och säkerställa att det fungerar smidigt tillsammans med lokala datasystem.

Läs mer om våra VID-lösningar

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >