Programadministration

Vår fordonsbesiktningsdatabas (VID) ger administratörerna en kraftfull samling verktyg som hjälper dem att hantera besiktningsåtgärder effektivt.

Vårt bekväma webbläsarbaserade gränssnitt underlättar den dagliga programadministrationen. Det är tillgängligt via internet utan att det krävs systemmaskinvara. Administratörerna kan styra systemåtkomsten, övervaka prestanda samt konfigurera test- och kalibreringsparametrar och procedurer med användarvänliga applikationer.

Automatiska triggers för bedrägeribekämpning

Opus datahanteringssystem övervakar och rapporterar också proaktivt diskutabelt testbeteende. Det finns lättkonfigurerade gränssnitt som gör att programadministratörer kan fördefiniera potentiellt bedräglig aktivitet och sedan välja från en rad olika följder när aktiviteten förekommer.

Viktiga funktioner för programadministration
  • Säker åtkomst med robust skydd mot obehöriga användare
  • Datakryptering för att skydda känsliga data under överföringen
  • Rollbaserad auktorisering säkerställer åtkomst som är skräddarsydd efter varje användares behov
  • Konfigurationshantering för utsläppsnormer
  • Konfigurationshantering för dynamometrar
  • Konfigurationshantering för fordonssökning
  • Konfiguration för analysutrustning
  • Konfiguration av besiktningstekniker/tekniker och användare

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >