Säkerhetsarkitektur

Opus har säkerhetsrutiner i flera skikt för att skydda system mot IT-angrepp samt felsäker säkerhetskopiering för att säkerställa driftskontinuitet i händelse av ett systemfel.

Alla data som vi samlar in via bilprovningsdatabasen (VID) lagras i säkra FedRAMP-certifierade datacenter. Vi använder moderna brandväggar och kryptering som försvar mot hotande IT-angrepp och övervakar proaktivt säkerhetshot för att upptäcka och oskadliggöra dem innan någon skada uppstår. Varje programarea är segmenterad och separat från de övriga för att förhindra att en överträdelse sprids och orsakar fel i hela systemet.

Automatisk växling vid fel för ökad systemuthållighet

Våra huvudservrar och applikationer är byggda i en redundant miljö med växling vid fel så att de automatiskt växlar till reservservrar om ett fel inträffar. Detta inbegriper alla verksamhetskritiska databaser, applikationer och rapporteringstjänster som våra kunder är beroende av. Reservservrar är placerade separat för maximal uthållighet och driftskontinuitet.

Viktiga säkerhetsfunktioner:

  • DMZ VPN 3DES-brandväggar
  • Trusted Zone 3DES-brandväggar
  • LDAP Active Directory-synkronisering
  • DMZ VLAN-nätverkssegmentering på anslutningsnivå
  • Trusted Zone VLAN-nätverkssegmentering på anslutningsnivå
  • Krypterade VPN-anslutningar mellan filialkontor
  • Proaktiv nodövervakning i realtid

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >