Videoövervakning

Opus utformar och installerar anpassade, webbläsarbaserade applikationer för bildgranskning och videoövervakning för att förbättra överblicken och kvalitetskontrollen.

Funktionen för aktiv videoövervakning möjliggör fjärrövervakning av testområdet i testanläggningen i realtid via en videoström i standardkommunikationsnätverket. Den används för att i hemlighet övervaka besiktningsaktiviteten och autentisering krävs för att visa videon. Förfrågningar om att visa en viss anläggning görs via ett central videokontrollcenter.

Avancerade sök- och statusfunktioner

I kontrollcentrets gränssnitt kan programgranskare söka efter en anläggning som de vill visa genom att söka på anläggningens ID eller namn. En granskare kan även visa stationens status för att se om den är online och tillgänglig för en videoförfrågan. De kan också ställa in visningsparametrar som är specifika för den anläggningen. Inställningsalternativen inkluderar tidslängden som ska visas, val av kamera och hur ofta anläggningen ska kontrollera om det finns några videoförfrågningar i framtiden.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >