Kvalitetssäkring

Opus kvalitetssäkring och kvalitetskontrollsystem täcker allting från våra företagsprocesser och bilprovningsdatabas (VID) till besiktningsstationsprocesser och linjeutrustning. Vi följer en robust kvalitetsprocess i alla verksamhetsområden som:

 • uppställer nåbara utsläppsnormer
 • bestämmer hur normerna bäst uppnås
 • anger skriftliga steg-för-steg-procedurer för att uppnå dess normer
 • utvärderar genom granskning var dessa normer inte uppfylls
 • kontrollerar utsläppen mot kontraktskrav
 • förbättrar kontinuerligt för att anpassa till förändringar och korrigera eventuella brister i vår utformning
 • genomför omedelbart korrigerande åtgärder där det behövs

En heltäckande kvalitetsplan

Vi samarbetar med våra myndighetspartner för att utveckla en heltäckande plan som i detalj beskriver hur vi ska uppnå en konsekvent kvalitet i varje aspekt av vår verksamhet, inklusive följande:

 • Utbildning i klassrum och genom praktik
 • Testning och utvärdering av besiktningstekniker
 • Utrustningsunderhåll
 • Kalibreringsmetoder och intervall
 • Regelbundna resultatgranskningar
 • Heltäckande granskning av besiktningsnätverkets konsekvens
 • Dold fordonsgranskning
 • Dold visuell granskning
 • Öppen stationsgranskning
 • Digital granskning/triggers
 • Statistiskt processkontroll (SPC)
 • Regelbunden kvalitetsrapportering
 • Arkivering av data och rapporter

Kvalitetsrapportering i realtid

Opus serie med rapporteringsprogram tillhandahåller kvalitetssäkringsdata i realtid, som täcker varje testpost, kalibreringspost, granskningsrapport och triggerresultat. Våra kunder har åtkomst till en uppsjö analysverktyg som levererar information i format som är lätta att visa, så att det blir enkelt att utvärdera driften av deras program och dess effektivitet. Vi kan tillhandahålla följande:

 • Rapporter om fordonsbesiktningar, utrustningens tillförlitlighet, kalibrering, säkerhet och postregister, med triggers för att omedelbart rapportera varje problem som uppkommer
 • Regelbundna kvalitetssäkringsrapporter varje månad eller på begäran
 • Ett brett spektrum av föreskrivna specialrapporter till myndigheterna som stöder programhantering och utvärdering

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >